Agneta Ahlqvist, 
Love ry:n puheenjohtaja 2013- Love ry ordförande

Lapsen oikeus väkivallattomaan elämään tuntuu itsestäänselvyydeltä. Mutta tämä oikeus ei valitettavasti aina toteudu. Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet tässä mielessä erityisen synkkiä. Suuret avioerojen ja pirstautuneiden perheiden määrät ovat taustalla. Huoltoriidat ja tulehtuneet aikuisten väliset suhteet ovat liian usein syy. Pienen Erika -tytön traaginen murha on esimerkki mahdollisimman vaikeasta seurauksesta. Yhteiskunnalta puuttuu voimavarat tämänkaltaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Juuri tällaiset seikat tekevät Love ry:n olemassaolon ja toiminnan välttämättömäksi. Love ry:n toiminnan avulla pyritään lieventämään lapsen kärsimyksiä ja luomaan heille valoisampi tulevaisuus.

Barnens rätt till ett liv utan våld framstår som en självklarhet. Men så är tyvärr inte alltid fallet. Åren 2012 - 2013 har varit en speciellt mörk period för barnen, full av skilsmässor och splittrade familjer. Många är de barn som dragits in i vårdnadstvister och infekterade vuxenförhållanden. Kulmen nåddes i det tragiska mordet på den lilla flickan Erika. Samhället har inte haft resurser nog att förhindra dylika olyckor. Därför finns Love rf. till. Som vill lindra barnens lidande och försöka göra deras framtid ljusare.

 

Love ry?

LOVE on lyhenne sanoista Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään. 

LOVE ry on entisten perheväkivallan uhrien vuonna 2007 perustama yhdistys joka on asettanut tavoitteekseen väkivaltaperheiden lasten elämän ja yhteiskunnallisen aseman parantamisen.

Lähisuhdeväkivallan seuraukset ovat kohtalokkaimmat väkivallan osapuolista juuri lapsille, sillä lapset ovat vasta muodostamassa maailmankuvaansa ja käsitystään ihmisyydestä.

Suljettujen ovien takana 

Kotien pienimmät ovat väkivallan suurimpia uhreja

Lähisuhdeväkivallan vaikutuksista naisiin on olemassa runsaasti aineistoa. Paljon vähemmän tiedetään niistä lapsista, jotka näkevät ja kokevat vanhempaansa, tai muuhun huoltajaan, kohdistuvaa väkivaltaa. Nämä lapset ovat kodeissa tapahtuvan väkivallan unohdettuja uhreja. Tässä raportissa keskitytään heidän tilanteeseensa.Millainen todellisuus?

Vuonna 2008 Suomessa oli 64 000 12-vuotiasta lasta: 

-Heistä noin 13 000 oli joutunut vuoden 2008 aikana pahoinpitelyn kohteeksi oman kertomansa mukaan. 
-Kuritusväkivallan kohteeksi joutui noin 2000 12-vuotiasta vuoden aikana. 
-Noin 1300 lasta on kotona nähnyt isään ja 2000 lasta äitiin kohdistetun vakavaa väkivaltaa.

Lähde: Ellonen, N., Kääriäinen, J., Salmi, V. & Sariola, H. 2008. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset.  Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 71/Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.)

Peruspalvelumisteri Paula Risikko on arvioinut, että kaikkiaan 200 000 lasta altistuu Suomessa vuosittain perheväkivallalle.

Poliisin tietoon tulleita väkivaltatapauksia, joissa asianomistajana oli alle 15-vuotias lapsi, oli vuonna 2008 3852 kappaletta. Näihin tapauksiin lasketaan murha, tappo, surma, lapsensurma, törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen, pahoinpitely, lievä pahoinpitely, törkeä kuolemantuottamus, kuolemantuottamus, törkeä vammantuottamus, vammantuottamus, muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen ja muut seksuaalirikokset. 


Poliisi sai kaikkiaan 86 115 kotihälytystä vuonna 2008, ja samana vuonna poliisin tehtävistä 18 947 koski perheväkivaltaa. Tilastoa siitä, kuinka moni poliisin tietoon tulleista lapsiin kohdistuneista väkivaltatapauksista päätyi tekijän tuomitsemiseen oikeusistuimessa, ei ole olemassakaan.