Suljettujen ovien takana 

Kodin väkivallan vaikutus lapsiin

Lähisuhdeväkivallan vaikutuksista naisiin on olemassa runsaasti aineistoa. Paljon vähemmän tiedetään niistä lapsista, jotka näkevät ja kokevat vanhempaansa, tai muuhun huoltajaan, kohdistuvaa väkivaltaa. Nämä lapset ovat kodeissa tapahtuvan väkivallan unohdettuja uhreja. Tässä raportissa keskitytään heidän tilanteeseensa.

Tutkimustulokset osoittavat, että väkivaltaisessa kodissa kasvaneet lapset voivat kärsiä monenlaisista vakavista ja pitkäkestoisista oireista. Väkivaltaisen kodin lapset joutuvat muita todennäköisemmin itsekin kaltoinkohtelun uhreiksi. Käytös- ja tunne-elämän ongelmat ovat osittain samoja riippumatta siitä, ovatko väkivaltaperheen lapset itsekin pahoinpideltyjä vai "ainoastaan" väkivallan todistajia.

Väkivaltaisessa kodissa kasvavat lapset saattavat kärsiä oppimis- tai sosiaalisista vaikeuksista. He voivat käyttäytyä väkivaltaisesti, riskihakuisesti tai olla taipuvaisia kapinalliseen ja rikolliseen käytökseen. Heillä voi olla masennusta ja vakavaa ahdistuneisuutta. Erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat vauva- ja leikki-ikäiset lapset, sillä tutkimusten mukaan väkivalta on pahinta perheissä, joissa lapset ovat vielä pieniä.

Useiden tutkimusten mukaan väkivaltaisten kotien lasten todennäköisyys päätyä aikuisiällä joko väkivallan tekijöiksi tai uhreiksi on keskimääräistä suurempi.

Väkivaltaisessa kodissa kasvavilta lapsilta on evätty turvallinen ja vakaa koti, joka on ihmisen perusoikeus. Monet heistä kärsivät vaiti, eivätkä saa tarvitsemaansa tukea. Väkivaltaisen kodin lapset tarvitsisivat luotettavia aikuisia joihin turvautua sekä tukimuotoja, jotka auttaisivat heitä jäsentämään kokemaansa.

Tämä raportti kuvaa kodin väkivallan syitä, sekä sen vaikutuksia lapsiin, ja se on kirjoitettu yhteistyössä UNICEFin, Body Shop Internationalin, ja YK:n Lapsiin kohdistuva väkivalta -tutkimusohjelman (The Secretariat for the United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children) kanssa.


Lue lisää >>
Alkuperäinen UNICEF -raportti

Käännöstyöryhmä: Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään, Love ry

Toiminnanjohtaja, Naisten Apu Espoossa ry, Sirkka-Liisa Aaltio,

Valt. yo Riikka Henttonen,

It-arkkitehti Aija Palomäki,

Psykoterapeutti Jyrki Pekola ja

Toimittaja, tiedottaja Marika Rosenborg

UNICEFin hyväksymä käännös