Haluatko eroon uhrin roolista?

Oletko liian lempeä? Jopa äärimmäisyyteen asti? Äärimmäisen lempeä on ollut henkisesti hylätty lapsi. Hänestä nähty vain ulkoinen olemus ja suoritukset, ei sisäistä tunnemaailmaa

Tämän  vuoksi hänellä on tiedostamaton, menneisyyden ehdollistama tarve alistua. Muut ihmiset ovat nujertaneet hänen tunne-elämänsä ja tahtonsa, ja hän on joutunut rakentamaan näkymättömän suojamuurin tunteidensa ympärille. Hän torjuu lämmön ja herkkyyden vaikka voi näytellä olevansa lämmin ja herkkä.  Hänen sisällään on pelko, johon hän on reagoinut pakenemalla ja joka on ajanut hänet itsestä etääntymiseen.

Hänen selviämiskeinokseen ja pakonomaiseksi käyttäytymismallikseen on tullut riippuvuuteen rinnastettava liiallinen lempeys, joka merkitsee aidosta itsestä etääntymistä samalla tavalla kuin liiallinen lujuuskin. 

Hänellä on tapana mielistellä muita oman etunsa mukaisesti pakoillakseen vastuuta tai saadakseen jotakin nautintoa tai hyötyä, mutta hän ei ole aidosti kiltti. Hänellä on huono pettymyksensietokyky, minkä takia hän välttelee riitaa ja konflikteja. 

Häneltä puuttuu yhteys terveeseen lujuuteen, joka hänen on etsittävä itsestä eikä toisesta.

Tunnistitko itsesi? - Ala harjoitella näitä asioita päivittäin!

Paula Salomaa

- Älä pakene vaikeita tilanteita, vaan taistele ja vastusta voimakkaasta pelosta huolimatta. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin luopua sekä pakenemisesta että vastustamisesta, vapautua pelosta ja löytää yhteys aitoon itseen. Pelottomuus on sitä, että uskaltaa olla rehellisesti oma tavallinen itsensä.

-  Puhu asioista, joista haluat vaieta - vaikka se.olisi kuinka vaikeaa Voit jopa toivoa häpeäväsi, syyllistyväsi ja joutuvasi arvostelun kohteeksi.

-  Älä syyllisty pitäessäsi kiinni vaatimuksistasi ja asettaessasi rajoja äläkä pelkää tulevasi kovaksi tai julmaksi.

-   Älä taivu, vaikka muut yrittävät estää terveen lujuutesi ilmaantumista, koska he eivät voi enää käyttää sinua entiseen tapaan hyväkseen.

-  Kieltäydy joka päivä hylkäämästä itseäsi ja alentamasta ihmisarvoasi ja rakasta sitä ainutlaatuista elämää joka sinussa on. Pidä huolta kehostasi ja mielestäsi ja kunnioita kaikkia tunteitasi takertumatta kuitenkaan niihin. Jos tunnet pitkään jatkuvaa ahdistusta, se johtuu ahdistusta ruokkivista ajatuksista ja ahdistukseen takertumisesta.

-  Pidä kiinni vaatimuksistasi sekä pyydä ja ota vastaan apua toisilta. Jos he eivät suostu auttamaan sinua, älä itsekään enää auta heitä ja ota heihin etäisyyttä mutta älä hyökkää heitä vastaan äläkä arvostele tai syytä heitä mistään.

Muistuta itsellesi, että sinulla on aikuisena ihmisenä vapaus muovata elämästäsi sellainen kuin haluat. Ei ole olemassa auktoriteettia, jonka vaatimuksiin sinun pitää suostua.   Kyseessä on oman sisäisen voiman löytäminen, jota voi tukea vain erillisen minuutensa löytänyt itsenäinen ja tunne-elämältään kypsä aikuinen. Terveen lujuuden vahvistamiseen tarvitaan tervettä vihaa esim. tilanteessa, jossa saa osakseen huonoa kohtelua. Sitä tarvitaan myös toisten tahdosta irtaantumiseen ja itsenäistymiseen.

Aito itse ei ole ahdistunut, itsekäs eikä miellyttämisenhaluinen, sillä vain syvimmästä olemuksesta irtaantunut mieli on tällainen. Kuka on aito itse? Elämä kaikessa eheydessään (= rakkaus), se joka tarkkailee tunteitaan ja ajatuksiaan.

Äärimmäisen lempeän tulee tiedostaa, että hän on jäänyt tunne-elämänsä kehityksessä puolivalmiiseen tilaan. Hän tunnistaa itsensä puolikkaaksi (liian lempeäksi) ihmiseksi, joka haluaa tulla kokonaiseksi.

Hän ei pyri enää sulautumaan toisiin tullakseen hyväksytyksi vaan työstää tunne-elämäänsä ja muutakin elämäänsä tietoisesti valitsemaansa suuntaan. Hän on oman elämänsä ohjaksissa, kokee ja kunnioittaa omia tunteitaan ja oppii luottamaan niihin. Hän osaa myös antaa tunnustusta itselleen ja kykenee nauttimaan saavutuksistaan.Nämä ohjeet on laatinut Paula Salomaa.ks. http://www.aitoitse.com/kokemus.htm