Lähisuhdeväkivallan uhat hallintaan Turvatyynyllä

Love ry on asettanut tehtäväkseen vuodesta 2007 tukea, voimaannuttaa ja turvata lähisuhdeväkivallan aikuis- ja lapsiuhreja.  Tätä tarkoitusta varten Love on suunnitellut vuonna 2012 Turvatyyny-hankkeen, johon on haettu rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksestä. Rahoituspohja selviää vuoden 2012 loppuun mennessä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Viola ry Mikkelistä ja Lyömätön Linja Espoossa ry.

  • "Meillä on olemassa vakava yhteiskunnallinen ongelma siinä, että meillä on avuntarvitsijoita, mutta heillä ei ole varaa maksaa avusta. Turvatyyny –hankkeella mahdollistetaan avun antaminen kaikille tarvitseville. Samalla kehitetään tehokas työväline ja jalkautetaan se perustoiminnaksi sosiaalitoimeen valtakunnallisesti", sanoo hanketta suunnitellut henkilöturvallisuuden asiantuntija Tommi Nyström.

Turvatyyny -hanke on tarkoitettu pitkittyneen eronjälkeisen väkivallan uhreille. Hanke kouluttaa ja tuottaa liikkuvia, ammatillisia tukihenkilöitä uhan kokijoidenkokonaisvaltaiseksi avuksi.

Ammatillinen tukihenkilö jalkautuu pitkittynyttä eronjälkeistä väkivaltaa kokevien perheiden koteihin ja arvioi niiden turvallisuutta uhkatilanteessa. Lisäksi hän suunnittelee koteihin uusia laite- ja toimintamalliratkaisuja asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi. Hän myös tukee väkivallan kokijoiden asiointia viranomaisissa.

  • "Pitkäkestoinen väkivallan uhka uuvuttaa uhrit vakavasti ja tekee siten asioiden hoidon hankalaksi. Uhkatilanteissa joudutaan yleensä kontaktoimaan useita eri viranomaistahoja niin sosiaali-, terveys kuin oikeustoimestakin. Tämä voi muodostua väkivallan kokijoille ylivoimaiseksi ilman ulkopuolista apua", kertoo toinen hankkeen suunnittelijoista, Love ry:n puheenjohtaja Aija Palomäki.

tttoimintamalli.jpg

Hanke tähtää nopeaan ja täsmälliseen uhkatilanteen hallintaan, kaikkia käytössä olevia resursseja hyödyntäen. Hankkeessa yhdistetään sosiaali- ja terveystoimen sekä turvallisuusalan parhaat käytännöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tärkein osa hanketta on väkivallan uhan tehokas hallinta. Perinteiset lähisuhdeväkivallan hoidon toimintamallit ovat keskittyneet uhankohteen, uhrin, trauman hoitoon ilman, että uhkaajaan on välttämättä kiinnitetty mitään huomiota. Uusi malli lähtee liikkeelle kokonaisvaltaisesta tilanteen hallinnasta.

Uhkatilanteen analysoimiseen käytetään erityistätyömenetelmää. Tässä työmenetelmässä selvitetään kolmivaiheisen, 10 kysymystä jokaisessa vaiheessa sisältävän, mallin mukaisesti mistä käsillä olevassa tilanteessa on oikeasti kysymys.  Analyysin tekijä kykenee työmenetelmän kautta valitsemaan kulloisessakin tilanteessa sopivimmat uhan hallintakeinot. Näitä voivat olla esimerkiksi väkivallan uhrin minäkuvan vahvistaminen ja valmentaminen uhkatilanteisiin kouluksen ja terapian keinoin. Tai uhan hallintaan voidaan käyttää turvateknologiaratkaisuja, turvallisuuspalveluja tai oikeudellisia keinoja, esimerkiksi osoitteensalaus ym. Yksityisyyden suojaamiseksi tehtävät toimenpiteet.  

 

tommi_12092012.jpgKuka Tommi Nyström?

 

Turvatyyny –hanketta suunnittelemassa on ollut Love ry:n kokemusasiantuntijoiden lisäksi turvallisuusasiantuntija, henkivartija Tommi Nyström.

Tommi Nyströmin mietteitä on mahdollista kuulla myös lokakuussa Kaapatut Lapset ry:n järjestämässä Turvaillassa. 

Aika: ke 24.10.2012 klo 17.30
Paikka: Toivon Talo/Kaapatut Lapset ry
Malmin Kauppatie 26, 4.krs

Ilmoittauduthan edeltävään perjantaihin mennessä toimisto@kaapatutlapset.fi
tai p. 045 8553055 (ke-pe)

Tai lue lisää täältä:http://yle.fi/uutiset/rahan_takia_tata_ei_tehda_sanoo_suomalainen_henkivartija/6292795